Iris, základní kurs práce v programu
Slunce právě teď:
Počasí:
Doporučuji:
Toto je první a také nejzákladnější tutoriál k programu Iris. Rozeberu zde, co se kde nachází, co je důležité a co méně (k samotnému popisu různých funkcí se dostanu v jiném tutoriálu).Přečtení tohoto tutoriálu bych doporučil hlavně lidem, kteří s Irisem ještě nepracovali. Pro případ, že by pro někoho bylo čtení celého tohoto tutoriálu zdlouhavé, jsem takto zvýraznil jen to absolutně nejnutnější, ale samozřejmě, že čtením všech informací dostanete daleko lepší přehled o souvislostech atd.
1. Po prvním spuštění aneb co kde hledat
Po spuštění programu se Vám naskytne tento nebo velmi podobný pohled.
Plocha
Program vypadá jako úplně obyčejná windowsí aplikace. Má menu lištu a pod ní ovládací lištu. Na modrém pozadí je ještě aktivováno ovládání nastavení úrovně bílé a černé (okénko Treshold).

File Settings Teď se pojďme podívat podrobněji na jednotlivé záložky v liště menu. Jako obvykle obsahuje záložka File otevírací, zavírací a převáděcí položky, ale najdeme zde i jednu velmi důležitou. A tou je položka Settings. V této chvíli je pro nás nejdůležitější pole označené jako Working path. V něm se nastavuje adesa složky , ve které jsou uložené obrázky, se kterými budete pracovat, a na tuto adresu se Vám budou ukládat Vámi zpracované obrázky. Při zadávání adresy doporučuji využívat spíše CTR+C a CTR+V než tlačítko hned vedle, protože je hloupé a nepamatuje si poslední zadanou adresu, a proto musíte pokaždé zadávat celou adresu znova (někdy bývají obrázky uložené hodně hluboko a zadávání adres k nim je pak zdlouhavé). Další celkem důležité nastavení je v kolonce File type. Zde se nastavuje typ souboru, který se bude automaticky načítat a do kterého se bude automaticky ukládat. Jestliže pracujete s obrázky z CCD kamery, pak s největší pravděpodobností budete používat formát FIT, jinak zaštrtněte formát PIC (je 100% bezstrátový a navíc se prý rychleji zpracovává). Pak je zde spousta dalších nastavovacích kolonek, ale ty si nechme až na jindy.
Wiew Další záložka je View, a jak je slyšet z názvu, slouží k nastavení nejrůznějších zobrazovacích módů a také k nastavení některých základních vlastností obrázků (bílá barva, saturace, atd). Tato záložka sice obsahuje spoustu funkcí , ale většinou jsou jednoduše ovladalelné.
Geometry V záložce Geometry najdete vše pro manipulaci s obrázkem (otáčení, převracení, ořezávání, spojování a dokonce i korekce zkreslení perspektivy). Nemusím snad říkat, že je to jedna z velmi používaných záložek, a ovládání je poměrně obsáhlé (hlavně opravování distorze). Funkce Mosaic je užitečná, když selže automatické skládání kvůli zkreslení zorného pole, a proto je ve stejné záložce jako funkce Correct perspective.
Preprocessing V záložce Preprocessing se nachází všechny funkce, které je třeba použít ještě před samotným spojením dílčích fotografií. Nicméně já raději používám záložku Digital foto, která je funkcemi přizpůsobena pro fotky z DLSR, ale to už záleží na vkusu.
Processing Processing Záložka Processing je asi tou nejdůležitější, protože obsahuje všechny základní funkce pro úpravu obrazu (od filtrů, přes základní funkce a registraci obrázků, až k odčítání gradientu oblohy). Za bližší přiblížení stojí funkce Wavelet, což je jedna z velmi pokročilých funkcí v Irisu (jde o softwarové ostření, ale jen černobílých snímků), která při správném použití dokáže z obrázku vydobít netušené detaily. K základním funcím ani není co dodat, snad jen to, že jsou zde funkce použitelné jen pro samostatný obrázek, ale jsou zde i funkce pro úpravu série snímků. Další velmi důležitou položkou je Stellar registration a Planetary registration. Iris nabízí mnoho různých způsobů jak registrovat a všechnu práci odvede automaticky. Při finálních úpravách snímků je velmi užitečná funkce Remove gradient, která nám pomáhá zbavit se všudypřítomného přesvětlení oblohy (samozřejmě, že má svá omezení, ale při správném použití je její efekt stejně markantní jako flat-field).
Digital foto Dalšími záložkami jsou Specro, Analysis a Data Base. Záložky to jsou už podle názvů velmi zajímavé, ale já jsem ještě nezatoužil po úpravách snímků spektra ani po fotometrii, a proto mě omluvte, že tyto záložky tak trochu přeskakuji. Místo toho se dostaneme k dakší velmi důležité záložce, a tou je Digital photo. V této záložce jsou funkce pro vytvoření master offsetových, darkových a flat-fieldových snímků. Pod nimi jsou funkce pro jejich použití (ať už jednotlivě nebo pomocí funkce preprocessing, která udělá vše najednou za nás). Pod nimi jsou funkce umožňující různé převody mezi formáty obrázků atd. Úplně na spodu je pak funkce Acquisition, což je v podstatě funkce pro ovládání foťáku (bohužel, má to jeden háček, je potřeba speciální adaptér, který si musí zájemce sám vyrobit, nebo za draho koupit a nechat si dovést z Francie).
V záložce Video, jsou funkce pro pořizování videa a také pro pointaci pomocí kamery. Což je další funkce přispívající k všestrannosti Irisu. Úplně na konci je záložka Help, což je záložka, kam se člověk podívá, až když selže všechno ostatní (ono toho tam stejně moc není).
Dále budu popisovat ovládací lištu.
Ovládací lišta
Ta začíná tlačítkem pro otevření obrázku a hned za ní následuje tlačítko pro uložení obrázku
. Jak jste si určitě všimli, tak Iris umí ovírat všechny běžně používané formáty obrázků + všechny možné RAW formáty. To samé pak platí o ukládání obrázků. Další tlačítko plní funkci dobře známého tlačítka zpět. Toto tlačítko bohužel není v Irisu moc podporované (takže při všech úpravách je nutná ta největší obezřetnost).

Čtvrtým tlačítkem je Treshold. To je jedna z nejpoužívanější funkcí Irisu, která slouží k nastavení bílé a černé v obrázku.
Treshold
Horním jezdcem se nastavuje černá a spodním bílá barva. Pak je zde ještě několik dalších tlačítek pro nastavení barev obrázku, ale jejich funkci pochopíte hned po jejich prvním použití.

Následuje skupina tří tlačítek, které nastavují zvětšení obrázku (jedno ho zvětšuje druhé ho zmenšuje a třetí ho nastaví do origilální velikosti). To třetí, i když se to nezdá je poměrně často využívané, protože některé funkce vyžadují právě origiální rozlišení.

Další skupina tří tlačítek se používá při astrometrii a fotometrii (a při práci s katalogy) já osobně jsem je dosud nepoužil, ale při práci s mapami oblohy jsou užitečná.

Čtvrtým tlačítkem z prava je tlačítko Command
Command
je to tak, pro někoho bohužel, ale pro někoho naštěstí obsahuje Iris příkazovou konzoli.
Já jsem si nejdřív říkal, že je zbytečná (na většinu funkcí se dá doklikat myší), ale později jsem přišel na to, že je příkazový řádek rychlejší a pohodlnější. Bohužel jsem také zjistil, že na některé funkce se myší nedoklepu a chtě nechtě jsem příkazový řádek začal používat (a v tuto chvíli si ho nemůžu vynachválit). Na oficiálních stránkách můžete nalézt seznam všech příkazů i se stručným výkladem k jejich použití. A na mých stránkách jsem vytvořil seznam těch nejpoužívanějších příkazů.

Třetím tlačítkem od konce je tlačítko pro nastavení fotoaparátu.
Camera settings
Opět jedno z velmi důležitých tlačítek.
Po kliknutí na něj se vám objeví okno se spoustou kolonek, které jsou potřebné jen v případě že vlastníte speciální zařízení, které vám umožní propojit počíač s fotoaparátem. Nicméně pro každého je důležitá část okna nazvaná Digital camera. Zde se musí nastavit typ vašeho fotoaparátu (aby se správně dekódovaly RAW snímky), ale dá se zde nastavit i interpolační metoda (jde v podstatě tak trochu o jistý druh filtru, já ale dávám přednost lineárnímu, tudíš žádnému). A také se zde dá nastavit vyvážení barev (v RAW snímku nejsou barvy vyvážené, a proto si někde musíte najít koeficienty pro svůj foťák, a nebo si je musíte experimentováním najít sami). Já tuto možnost opět nevyužívám, protože je pak nastavuji až u finálního obrázku (je to časově výhodnější).

Následující dvě tlačítka opět využije jen málo kdo. Umožnují totiž ovládání montáže dalekohledu LX200.

Tak, to je ve stručnosti vše. Teoreticky už víte, kde co hledat a nyní nás čekají jednotlivé funkce a postupy zpracování.