Iris, nejpoužívanější příkazy
Slunce právě teď:
Počasí:
Doporučuji:
1. Úvod a pár slov o příkazové řádce a příkazech
Když jsem začínal pracovat s Irisem, tak mě zaujal jednoduchostí ovládání a také počtem funkcí. Vše co jsem tehdy potřeboval se ukrývalo v menu a jeho záložkách. O příkazové řádce jsem věděl, ale používal jsem ji minimálně, protože mi připadala jako přežitek. Postupem času ale začalo přibívat příkazů, bez kterých jsem se prostě neobešel. Jsou to většinou příkazy, které jsou nutné pro základní zpracování nebo dávají důležité informace o obrázku. Nyní mi příkazy přijdou jako daleko rychlejší a pohodlnější forma ovládání Irisu (spíše jde o kombinované ovládání, protože jsem se záložek ještě úplně nevzdal). Kromě toho existují některé příkazy, které v menu nenaleznete, takže vývoj přirozeně spěje k příkazové řádce.
2. Jak se k příkazové řádce dostat, a kam psát příkazy
Příkazovou řádku vyvoláte kliknutím na tlačítko command Tlačítko Command, které je v příkazové liště. Po kliknutí se vám zobrazí tato příkazová konzole, do které můžete psát příkazy.
Příkazová řádka
Každý příkaz musí začínat znaménkem > , a za ním bez mezery následuje příkaz např : >WIN (příkaz pro ořezávání okrajů).

ASINH [ALPHA] [INTENSITY] - Histogram světla je upravený pomocí funkce Arcus SiNus Hyperbolický. Zároveň je zvýšen i kontrast barev.

Tuto funkci používám v posledních fázích úprav, když zjistím, že mi nestačí dynamický rozsah, a proto potřebuji "zkomprimovat" světelnou křivku (jinými slovy chci, aby byly vidět tmavé partie, a zároveň, aby ty světlé nebyly přesvětlené).
[ALPHA] = faktor nelinearity. 0 je to samé jako lineární zobrazení (čím větší číslo, tím větší účinek). Typické hodnoty jsou od 0,001 do 0,1.
[INTENSITY] Není nic jiného než zesílení (čím větší je alpha, tím větší by měla být intenzita). Typické hodnoty jsou od 1 do 50.

Skoč na seznam příkazů

BG - Vrací hodnotu pixelů na pozadí obrázku.

Zpravidla jde o toto číslo posunout spodní jezdec tresholdu, který ovládá nastavení černé. Pak bude pozadí obrázku tmavé.

Skoč na seznam příkazů

BGNOISE - Vrací průměrnou velikost šumu na obrázku.

Hodí se hlavně jako informace před a po odečtením gradientu přesvětlení oblohy (čím menčí číslo vám po odčítání zbyde, tím bylo efektivnější).

Skoč na seznam příkazů

BIN_DOWN [VALUE] - Pixely s nižší hodnotou něž [VALUE] dostanou honotu 255 a ostatní 0.

Tento příkaz se hodí hlavně při vytváření precizní masky při odčítání gradientu oblohy. Tam kde zbydou černá místa, se nebudou zbýrat vzorky přesvětlení. To tnamená, že mlhoviny , které by se jinak považovaly za přesvětlení se musí nechat začernit. Tím zjískáte obrázek, na kterém nebude téměř žádné přesvětlení a přitom vám neubyde jediný detail z mlhoviny (nebo jiného objektu).

Skoč na seznam příkazů

BLACK - Funkce slouží k nastavení černé na obrázku (pomocí myši označit nejtmavší oblast na obrázku a spustit příkaz).

Je to rychlejší a hlavně přesnější než se pracně snažit nastavit černou pomocí jezdce treholdu.

Skoč na seznam příkazů

FILL_ELLIP [THRESHOLD] - Ve vyznačeném poli vytvoří elipsu se světlostí udanou hodotou treshold (nejčastěji 0)

Hodí se opět při vytváření masky pro odečet gradientu. Stačí jen vybrat část obrázku, kterou chcete začernit, a pak spustit příkazem funkci. Funce je trochu neohrabaná, protože vyžaduje zvětšení 1:1 a jestliže, se snažíte upravit obrázek na kterém zabírá daný objekt větší počet pixelů, než je rozlišení vašeho monitoru, pak musíte začerňovat na několikrát.

Skoč na seznam příkazů

FIND_HOT [NAME] [THRESHOLD] - Najde v dark framu hot pixely s hodnotou vetší než [THRESHOLD] a uloží je do souboru se jménem[NAME]

Používá se při vytváření kosmetických souborů, které vylepšují účinek dark framů.

Skoč na seznam příkazů

GREY_FLAT - Převede flat-field do neutrální (bílé) barvy

Flat-field je bezesporu jedna z nejdůležitějších úprav na obrázku (ovlivňuje celou plochu). Z definice by měl být focen na rovnoměrně bílem světle (najít absolutně bílé světlo je ale poměrně velký problém). Tento příkaz však tento požadavek napomáhá splnit. Použít ho lze až po odečtení offsetu a darkframu pro flat-field.

Skoč na seznam příkazů

LOAD [NAME] - Otevře obrázek [NAME].pic

Velmi urychlí práci při úpravách obrázků (do jisté míry může také fungovat jako tlačítko zpět, když ukládáte po každé významné úpravě).

Skoč na seznam příkazů

MAX [COUNT] - Vymaže zadaný počet nejsvětlejších pixelů ve vybrané ploše

Velmi efektivní způsob jak se zbavi hot pixelů bez použití velmi kontroverzního klonovacího razítka (podle mě je jeho použití porušení zásad úprav, ale jde spíš o malování). Dole si můžete prohlédnout výsledek a jednoduchost takovýchto úprav (bylo zadáno MAX 220). Použití může být problematické jen v okolí hvězd, které jsou jasnější než tyto hot pixely.

Skoč na seznam příkazů

QM [NAME1] [NAME2] [TYPE] - Spojí obrázky [name1] a [name2] podle zadaného typu (1-5)

Jedna ze skvělích funkcí Irisu. Dovoluje poskládat obrázky do mozaiky (tento proces může být použit několikrát, takže si můžete například složit mozaiku celého Měsíce atd.)

  • type=1 obrázek 1 je na obrázku 2
  • type=2 pixely ve společné části jsou ty jasnější z obrázků 1 a 2
  • type=3 pixely ve společné části jsou ty temnější z obrázků 1 a 2
  • type=4 pixely ve společné části jsou průměry z obrázků 1 a 2
  • type=5 pixely ve společné části jsou interpolovány z obrázků 1 a 2 díky tomu jsou obrázky opravdu spojeny (nejčastěj asi použijete tento typ)

Skoč na seznam příkazů

QM2 [NAME1] [NAME2] [TYPE] - Stejné jako QM ale pro nehvězdné objekty

Skoč na seznam příkazů

SAVE [NAME] - Uloží obrázek jako [NAME].pic

Skoč na seznam příkazů

SBLUR [ SIGMA] [GAMMA ] - Pro estetické rozmazání hvězd a jiných objektů

SIGMA zvyšuje stupeň rozmazání (od 2 do 15), GAMMA zvyšuje citlivost na jasnost hvězdy (od 4 do 10). Je dobré používat tento příkaz slolečně s ASINH, protože tento příkaz dokáže zvýraznit barvy.
Normální obrázek Zpracování pomocí SBUR 5 7

Skoč na seznam příkazů

SETFINDSTAR [SIGMA] - Určuje mez pro automatické rozeznávání hvězd (např. při registraci)

[SIGMA]=> 1 slabé hvězdy-10 jasné hvězdy

Normální předem nastavená hodnota je 7

Skoč na seznam příkazů

STAT - Dává informace o základních veličinách v obrázku

Využije se hlavně při tvorbě flat-fieldu, protože podává i informaci o maximální hodnotě intenzity pixelů (údaj maxi).
STAT
(platí jen tři poslední řádky v obrázku)

Skoč na seznam příkazů

WHITE - Slouží k nastavení bílé (viz. příkaz BLACK jen označit nejsvětlejší)

Skoč na seznam příkazů

WHITE2 - Podobně jako WHITE, ale nastaví i barvy

Skoč na seznam příkazů

WIN - Příkaz pro ořezávání okrajů obrázku

Stačí spustit a poté při zvětšení 1:1 klikout do dvou protilehlých rohů

Skoč na seznam příkazů